?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 关于U上考试校内技术指导值班安排的通知
  <address id="9dz9r"></address>

      <form id="9dz9r"></form>

      关于U上考试校内技术指导值班安排的通知
      发布旉Q? 2020-06-28 览ơ数Q? 10

      鉴于我校首次l织大规模线上考试Q根据《关?span lang="EN-US">2020q春季学期期末考试周工作安排的通知》(校教字?span lang="EN-US">2020?span lang="EN-US">44Q,保U上考试工作利q行Q首先强化校内技术h员业务培训,其次加强技术h员值班指导?/span>

      值班指导评命题教师、Q课教师(监考教师)试卷创徏、试卷发布设|、考前模拟考试、线上监考等U上考试相关工作?/span>

      任课教师Q监考教师)l合自n情况pC、西校区实验楼公共机房,完成U上考试相关工作?/span>

      一、线下值班具体安排如下

      1.W一阶段值班Q?span lang="EN-US" style="font-family:仿宋;font-size:19px;mso-bidi-font-family:宋体;">6?span lang="EN-US">15-6?span lang="EN-US">28日早?span lang="EN-US">8:00-11:00Q下?span lang="EN-US">14:30-17:00                                                      

      2.W二阶段值班Q?/span>

      6?span lang="EN-US">29-7?span lang="EN-US">7日早?span lang="EN-US">8:20-10:30Q下?span lang="EN-US">12:50-18:00

      3.值班表:

      校区

      机房名称

      技术员

      联系方式

      东校

      实验?span lang="EN-US">209

      杨志?/span>

      钉钉电话

      实验?span lang="EN-US">210

      赵奥?/span>

      西校

      致远?span lang="EN-US">104

      张R

      致远?span lang="EN-US">105

      汝昊?/span>

      东校

      考务中心

      杨L、孟丽媛、王曚w

      0552-3171003

      或钉钉电?/span>

      二、线上值班在线{疑

      学习通在UKL?9291022?/span>?span lang="EN-US">QQ?span lang="EN-US">695287972

      雨课?span lang="EN-US">QQ?span lang="EN-US">782906234、讯?span lang="EN-US">AI QQ?/span>935251837

       

      教务?/span>

      2020q?span lang="EN-US">6?span lang="EN-US">20?/span>


      ϷϷ